Phần mềm hệ thống NamtinIT- Portal

NamtinIT Portal - Hệ thống cổng giao tiếp điện tử, được thiết kế với vai trò là trung tâm tích hợp thông tin, ứng dụng và dịch vụ mạng.

Portal là điểm truy cập thông tin với giao diện Web, hỗ trợ người dùng khai thác hiệu quả một khối lượng lớn thông tin và dịch vụ. Portal không đơn giản chỉ là một trang HTML chứa liên kết đến các tài nguyên mà là một nền tảng công nghệ cho phép tích hợp toàn bộ thông tin và các ứng dụng chạy trên web cho phép người dùng khai thác thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả và dễ dàng nhất.

Một số chức năng của cổng thông tin như sau:

  • Trang chủ: các bài viết mới, thông báo của chủ diễn đàn.
  • Giới thiệu diễn đàn: giới thiệu hướng dẫn sử dụng cho các thành viên.
  • Chức năng đăng ký tạo hồ sơ thành viên.
  • Chức năng cho phép thành viên tham gia gửi bài viết, phản hồi thông tin, upload file chia sẻ, hình ảnh minh họa..
  • Phân quyền điều hành cho thành viên tin cậy.

Chúng tôi thiết kế bộ icon, logo, banner đồng bộ và cài đặt cổng thông tin cho bạn, hướng dẫn các thao tác cơ bản để điều hành, cung cấp các nguồn tham khảo cho bạn, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn thu thập và tiếp cận thông tin.

Cổng thông tin tích hợp CMS Web-Portal có khả năng cung cấp những Portal mạnh. Giải pháp sử dụng công nghệ mã nguồn mở ISP.net kết hợp với SQL Server sẵn sàng tích hợp trên 50 ứng dụng cho một Portal chuyên nghiệp.

NamTinIT luôn hướng tới chất lượng toàn diện để phục vụ khách hàng!
© Phát triển bởi NamTinIT năm 2006