Hệ điều hành Linux và hệ thống máy tính song song

Tính toán song song là một lĩnh vực rất được quan tâm để xử lý các công việc mà khả năng xử lý tuần tự là rất hạn chế hoặc không khả thi.

Hệ thống máy tính song song - hay còn được gọi là super computer - được lắp đặt gồm 16 cổng - 32 máy tính kết nối song song được chạy trên hệ điều hành Linux.

Đặc điểm kỹ thuật của hệ thống:

  • Linux là hệ điều hành có độ ổn định cao, tính bảo mật tốt, khả năng cập nhật nhanh và đang được ứng dụng rộng rãi...
  • Hệ thống có tính mở cao, chỉ cần thêm nút vào hệ thống để tăng hiệu năng tính toán
  • Sử dụng OpenMPI là chuẩn tính toán song song để tạo ra tính độc lập cho các nút của hệ thống

Ngoài ra NamTinIT còn cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm cả phần mềm ứng dụng chạy trên hệ thống. Hỗ trợ khách hàng xây dựng các phần mềm ứng dụng mới hoặc song song hóa các phần mềm ứng dụng chuyên ngành đã có để chạy trên hệ thống mạng Linux hay Windows...

NamTinIT luôn hướng tới chất lượng toàn diện để phục vụ khách hàng!
© Phát triển bởi NamTinIT năm 2006