NamtinIT- eCommerce

NamtinIT- eCommerce là giải pháp thương mại điện tử tối ưu trong việc quảng bá, tiếp cận thị trường, cạnh tranh bán hàng. NamtinIT- eCommerce sẽ phát triển cho doanh nghiệp của bạn một cửa hàng online và bạn có thể tổ chức kho hàng, giao dịch và bán hàng...

Dựa trên nền tảng công nghệ Web phát triển nhiều năm qua, chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ, hoàn chỉnh các chức năng mạnh mẽ, hỗ trợ cho việc thực hiện thương mại điện tử trực tuyến (E-Commerce).

Qua Website, doanh nghiệp của bạn có thể :

  • Cập nhật thông tin hàng hoá trực tuyến Bạn có thể cập nhật và thường xuyên thay đổi hình ảnh, thông tin chi tiết, giá cả các mặt hàng bạn sẽ kinh doanh bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu.
  • Mua và đặt mua hàng trực tuyến (Online Shopping).
  • Khách hàng của bạn dễ dàng tìm kiếm hàng hoá, chọn hàng, thêm bớt mặt hàng vào giỏ hàng (Shopping Cart), tự động tính toán / ghi nhớ đơn hàng và gửi đơn đăng ký mua hàng.
  • Quản lý các đơn đặt hàng trực tuyến (Order Management System) Quản lý, lưu trữ và báo cáo các thông tin về đặt hàng và trạng thái của đơn hàng: đã giao hàng chưa, đã thanh toán chưa...
  • Quản lý khách hàng (Customer Management) Lưu trữ, thống kê các hoạt động gắn với các khách hàng của doanh nghiệp. Mọi hoạt động gắn với khách hàng và đơn hàng đều có thể thực hiện từ xa, không phụ thuộc vào vị trí địa lý.
  • Thanh toán trực tuyến (Payment Online Process): Hỗ trợ cơ chế thanh toán điện tử qua Website giữa bên mua và bên bán. Chương trình này có ưu điểm là tính bảo mật tuyệt đối, dễ sử dụng.
NamTinIT luôn hướng tới chất lượng toàn diện để phục vụ khách hàng!
© Phát triển bởi NamTinIT năm 2006