Lưu trữ dữ liệu database

Lưu trữ dữ liệu đang là một trong những vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp. Vấn đề không chỉ là dung lượng lưu trữ, mà còn là giải pháp lưu trữ tổng thể phù hợp nhằm giảm chi phí đầu tư, đồng thời đảm bảo tính đơn giản, mềm dẻo và tích hợp cao trong hệ thống.

Việc xây dựng một hệ thống lưu trữ hiệu quả, tin cậy, chi phí hợp lý và dễ quản lý trong môi trường đa dịch vụ, có nhiều máy chủ và đa hệ điều hành đang là thách thức lớn đối với hầu hết các tổ chức và doanh nghiệp.

Tùy theo đặc điểm database của khách hàng cần lưu trữ và khai thác chúng tôi sẽ giúp khách hàng lựa chọn giải pháp thích hợp nhất như hệ điều hành: Windows, Sun, AIX, hay Linux...

Các giải pháp và công nghệ lưu trữ khác nhau:

  • Lưu trữ với thiết bị gắn trực tiếp (DAS),
  • Lưu trữ qua mạng (NAS),
  • Mạng lưu trữ riêng biệt (SAN).
NamTinIT luôn hướng tới chất lượng toàn diện để phục vụ khách hàng!
© Phát triển bởi NamTinIT năm 2006